1 (5) 3 (5)

با توجه به اینکه بخش قابل توجه ایی از سازه های ساختمانی ایران را سازه های بتنی در حالتهای محاسباتی مختلف به خود اختصاص داده است. شرکت پارس کامپوزیت آژینه توانسته در راستای دیگر فعالیتهای سازه ایی خود و با داشتن رزومه قابل توجه ایی اسکلت بتنی را نیز در دست اجرا داشته باشد. و با توجه  به تجهیزات پیشرفته و ابتکارات خاص  اجرایی توانسته ایم یکی از مهم ترین مشکلات اسکلت بتنی که سرعت پایین اجرایی می باشد را تا حد قابل قبولی برطرف نماییم و بدین ترتیب نام شرکت پارس کامپوزیت آژینه بعنوان یکی از پر سرعت ترین مجریان اسکلت بتنی در ذهن کارفرمایان باقی بماند.