شرکت پارس کامپوزیت آژینه با در دست داشتن تجهیزات پیشرفته و تمام اتوماتیک و استفاده از افراد و نیروهای مجرب توانسته توان بالایی در خصوص اجرای فنداسیون و آرماتوربندی داشته باشد.

رادیه

IMG________________